Du er her

Bokmeldinger

Power & Partnership

Forfatter(e): 
Knut Edvard Larsen and Knud Jørgensen (Eds.)
Utgivelsesår: 
2014

Bokmelding skrevet av Kjetil Fretheim, Det teologiske Menighetsfakultet.

Diakonia as Christian Social Practice. An Introduction.

Forfatter(e): 
Stephanie Dietrich, Knud Jørgensen, Kari Karsrud Korslien & Kjell Nordstokke (editors)
Utgivelsesår: 
2015

Bokmelding skrevet av Tormod Kleiven, Høyskolen Diakonova.

Boka er en artikkelsamling som omhandler diakoniens teologiske basis, samt ulike perspektiver ved diakoniens innhold, kontekst og praksis. Den er svært godt egnet til å gi innsikt både teoretisk og praktisk om diakoniens plass og funksjon i kirke og samfunn, men også om diakoni som en akademisk disiplin og vitenskap.

Bible in Mission

Forfatter(e): 
Pauline Hoggarth, Fergus Macdonald, Bill Mitchell, Knud Jørgensen (red)
Utgivelsesår: 
2013

Bokmelding skrevet av Kjetil Aano.

Kjærlighet til islam i troen på Jesus

Forfatter(e): 
Paolo Dall´Oglio i samarbeid med Églantine Gabaix-Hialé
Utgivelsesår: 
2013

Bokmelding skrevet av Ivar Flaten.

Misjon – tro – skole. Festskrift til Arne Redse

Forfatter(e): 
Bente Alfset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.)
Utgivelsesår: 
2015

Bokmeldingen er skrevet av Knud Jørgensen.

The New Evangelization. Faith, People, Context and Practice

Forfatter(e): 
Paul Grogan og Kirsteen Kim (red.)
Utgivelsesår: 
2015

Bokmeldingen er skrevet av Knud Jørgensen.

Builders of the Chinese Church. Pioneer Protestant Missionaries and Chinese Church Leaders

Forfatter(e): 
G. Wright Doyle (red.)
Utgivelsesår: 
2016

Bokmeldingen er skrevet av Knud Jørgensen.

Kinas kirke vokser. Da Mao Zedong kom til makten i 1949 utgjorde antallet av de som hadde kontakt med kristentroen mindre enn tre millioner. Under Kulturrevolusjonen (1966-1976) ble dette antall sterkt redusert. I dag gjetter vi på at opp mot 100 millioner hører til registrerte og ikke-registrerte kirker. Denne boka spør med rette om røttene til denne eksplosive vekst: Hvordan kan vi forklare både Tre-selv kirkens og den katolske kirkes vekst, og ikke minst eksplosjonen blant evangelikale husmenigheter?

«Jag är bara Nathan Söderblom, satt till tjänst». En biografi

Forfatter(e): 
Jonas Jonson
Utgivelsesår: 
2014

Bokmeldingen er skrevet av Knud Jørgensen.

Religiöse Grenzüberschreitungen - Crossing Religious Borders- Studien zu Bekehrung, Konfessions- und Religionswechese- Studies on Conversion and Religious Belongingl

Forfatter(e): 
Christiene Lienemann-Perrin & Wolfgang Lienemann (red.)
Utgivelsesår: 
2012

Bokmelding skrevet av Mogens S. Mogensen, PhD

I perioden 2009-2011 finansierede en schweizisk fond et meget stort anlagt forskningsprojekt om konversion, og i den forbindelse blev der i Basel afholdt tre videnskabelige konferencer. Christine Lienemann-Perrin og Wolfgang Lienemann har samlet indlæggene på disse konferencer i et mammutværk på 956 sider. Bogen indeholder 43 artikler af 35 forskere, de fleste tilknyttet universiteter i Tyskland og Schweiz, men der er også enkelte bidrag fra andre europæiske lande, fra Nord- og Sydamerika, Afrika og Asien.

Mission as Ministry of Reconciliation

Forfatter(e): 
Robert Schreiter & Knud Jørgensen (Eds.)
Utgivelsesår: 
2013

Bokmelding skrevet av Gunnar Heiene

The Lost History of Christianity. The Thousand-Year Golden Age

Forfatter(e): 
Philip Jenkins
Utgivelsesår: 
2008

Anmeldt av Kristin Norseth

Religionsfrihed og religionsforfølgelse

Forfatter(e): 
Mogens Mogensen (red.)
Utgivelsesår: 
2014

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen

Bone Falck Rønne – en pioner i folkeoplysning og mission

Forfatter(e): 
Harald Nielsen
Utgivelsesår: 
2014

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen

Tegn. Fortolkninger til tegnfortellingene i Johannesevangeliet

Forfatter(e): 
Kjell Nordstokke
Utgivelsesår: 
2013

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

Menighedsformer og mission. Den mangfoldige kirke 2 [Ny Mission nr. 26]

Forfatter(e): 
Mogens S. Mogensen (red.)
Utgivelsesår: 
2014

Les anmeldelse av bind 2 av "Den mangfoldige kirke", skrevet av Knud Jørgensen,  her.

 

Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark [Ny Mission nr. 24]

Forfatter(e): 
Bent Berring-Nielsen, Hans Raun Iversen, Jonas A. Jørgensen, Mogens S. Mogensen og Morten Skrubbeltrang (red.)
Utgivelsesår: 
2013

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

A Jesuit in the Forbidden City. Matteo Ricci 1552-1610

Forfatter(e): 
R. Po-Chia Hsia
Utgivelsesår: 
2010

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen

Forståelsens gylne øyeblikk

Forfatter(e): 
Tomas Sundnes Drønen, Kjetil Fretheim og Marianne Skjortnes (red.)
Utgivelsesår: 
2011

Anmeldt av Førsteamanuensis Ingrid Eskilt, Ansgar teologiske høgskole.

Frelse og fortabelse

Forfatter(e): 
Kaj Mogensen
Utgivelsesår: 
2012

Anmeldt av Knut Alfsvåg, Misjonshøgskolen

Erik W. Nielsen – og hans bidrag til efterkrigstidens missionsteologi

Forfatter(e): 
Harald Nielsen
Utgivelsesår: 
2012

Anmeldt af Jeppe Bach Nikolajsen. 

Dansk Missionsråd har hundredårsjubilæum i 2012. I denne anledning er bogen Erik W. Nielsen – og hans bidrag til efterkrigstidens missionsteologi udkommet. Bogen er forfattet af Harald Nielsen, som tidligere har været sognepræst, højskoleforstander, undervisningsassistent i kirkehistorie ved Aarhus Universitet og generalsekretær for Det Danske Missionsselskab/Danmission. Dansk Missionsråd har selv udgivet bogen.

Med Kristus til jordens ender: Festskrift til Tormod Engelsviken

Forfatter(e): 
Kjell Olav Sannes (ansv.), Egil Grandhagen, Terje Hegertun, Knud Jørgensen, Kristin Norseth, Rolv Olsen
Utgivelsesår: 
2008

 Anmeldt av Aasulv Lande

Spirit of Christ Inculturated: A Theological Theme Implicit in Shusaku Endo's Literary Works

Forfatter(e): 
Emi Mase-Hasegawa
Utgivelsesår: 
2004

Anmeldt av Knut Alfsvåg

Shusaku Endo er best kjent for norske lesere som forfatter av romanen Taus himmel (japansk: Chinmoku, engelsk: Silence) fra 1966, som henter sitt tema fra 1600-tallets forfølgelse av kristne i Japan. Endo (1923-1996), japansk katolikk, strevde hele sitt liv med å forlike de to sider av sin identitet, den japanske og den kristne. Den boken som her anmeldes, er en teologisk doktoravhandling skrevet av en japaner ved universitetet i Lund som fokuserer nettopp på denne siden av Endos liv og virke.

Partnerskab i mission. Ny mission; nr. 23

Forfatter(e): 
Mogens Mogensen (red.)
Utgivelsesår: 
2012

Anmeldt av Knud Jørgensen.

The Church going glocal: Mission and globalisation

Forfatter(e): 
Tormod Engelsviken, Erling Lundeby and Dagfinn Solheim
Utgivelsesår: 
2013

Anmeldt av Roar G. Fotland, Menighetsfakultetet.

The Church going glocal: Mission and globalisation, er en til av bøkene i serien som Regnum forlag utgir i kjølvannet av Edinburgh 2010. Boken gjenspeiler et internasjonalt symposium med tema «Mission and Globalisation» som ble avholdt på Fjellhaug internasjonale høgskole i april 2010.

Ny Herrnhut i Nuuk 1733-2003- missionsstation, rævefarm, embedsbolig, museum, universitet

Forfatter(e): 
Kathrine Kjærgaard og Thorkild Kjærgaard
Utgivelsesår: 
2005

Anmeldt av Hans-Jørgen Wallin Weihe, Fil.dr førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer.

Med hjertet på flere steder: Om barn, misjon og flerkulturell oppvekst

Forfatter(e): 
Tomas Sundnes Drønen og Marianne Skjortnes (red.)
Utgivelsesår: 
2010

Anmeldt av Kristin Norseth, Menighetsfakultetet.

Atlas of global Christianity 1910-2010

Forfatter(e): 
Todd Johnson & Kenneth R. Ross (eds.)
Utgivelsesår: 
2009

Anmeldt av Kristin Norseth.

The World Missionary Conference, Edinburgh 1910

Forfatter(e): 
Brian Stanley
Utgivelsesår: 
2009

Anmeldt av Kristin Norseth.

The Missional Church in Perspective. Mapping Trends and Shaping the Conversation

Forfatter(e): 
Craig Van Gelder and Dwight J. Zscheile
Utgivelsesår: 
2011

Anmeldt av Jeppe Bach Nikolajsen.

Bogen The Missional Church in Perspective er blevet udgivet på Baker Academic i The Missional Network Series, som Craig Van Gelder redigerer. Bogen er forfattet af Craig Van Gelder og Dwight Zscheile, som begge er ansat på Luther Seminary i St. Paul, Minnesota;ingen af dem er dog lutheranere. Bogen består af en introduktion (side 1-14), en historisk hoveddel (side 15-98), en systematisk hoveddel (side 99-166), en epilog (side 167-169 og endelig af en bibliografi (side 171-182) og et indeks (side 183-186).

Videre med evangeliet. Festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen.

Forfatter(e): 
Hans Aage Gravaas, Tom Erik Hamre, Erik Kjebekk og Arne Redse (red.)
Utgivelsesår: 
2012

Anmeldt av Knud Jørgensen.

Hvad hjertet er fuldt af. En håndbog om mission

Forfatter(e): 
Viggo Mortensen
Utgivelsesår: 
2013

Anmeldt av Knud Jørgensen.

Mission and Postmodernities

Forfatter(e): 
Rolv Olsen (red.)
Utgivelsesår: 
2011

Anmeldt av Olav Hovdelien, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus.

A learning Missional Church - Reflections from Young Missiologists

Forfatter(e): 
Beate Fagerli, Knud Jørgensen, Rolv Olsen, Kari Storstein Haug and Knut Tveitereid (red.)
Utgivelsesår: 
2012

Anmeldt av Raag Rolfsen

Hvem skal jeg sende? Portrett av fem kvinnelige misjonærer

Forfatter(e): 
Synneva Vestheim
Utgivelsesår: 
2010

Ny bok om fem av Frelsesarmeens kvinnelige misjonærer 

Anmeldt av Emil Skartveit

Helt siden Frelsesarmeen sendte ”Vaar første missionær”, som Krigsropet omtalte Kristine Saksill og hennes reise til Finland som i 1881, har det gått en jevn strøm av misjonærer til ulike land over hele kloden. Svært mange av disse har vært kvinner.  

Misjon til forandring. Refleksjoner og visjoner fra Lausanne III

Forfatter(e): 
Rolf Ekenes, Tormod Engelsviken, Knud Jørgensen og Rolf Kjøde
Utgivelsesår: 
2011

Anmeldt av Knut Alfsvåg, Misjonshøgskolen.

Denne boken dokumenterer den tredje store konferansen i regi av Lausanne-bevegelsen som fant sted i Cape Town i oktober 2010. Det gjør den ved å bringe den såkalte Cape Town-erklæringen i norsk oversettelse, og ved at noen av deltagerne i den norske delegasjonen reflekterer over ulike aspekter ved konferansen og dens sluttdokument.

A Handbook of Theological Education in Africa

Forfatter(e): 
Isabel Apawo Phiri og Dietrich Werner (red.)
Utgivelsesår: 
2013

Anmeldt av professor Knut Holter, Misjonshøgskolen

Missional Kirke: En introduktion

Forfatter(e): 
Jeppe Bach Nikolajsen (red.)
Utgivelsesår: 
2012

Anmeldt av Knud Jørgensen

Is og ild. I Hans Egedes kjølvann.

Forfatter(e): 
Karl Erik Harr
Utgivelsesår: 
2008

 Anmeldt av Arild Romarheim.

Emerging Churches. En ny måde at være kirke på?

Forfatter(e): 
Asger Chr. Højlund
Utgivelsesår: 
2008

Anmeldt av Jeppe Bach Nicolaisen

Til jordens ender. Kristen misjon og Guds ord

Forfatter(e): 
Norvald Yri:
Utgivelsesår: 
2007

Anmeldt av Kristin Norseth.

”La oss bryte tvert med vor stumhet!” Kvinners vei til myndighet i de kristelige organisasjonene 1842-1912

Forfatter(e): 
Kristin Norseth
Utgivelsesår: 
2007

Avhandling (dr.theol.) - Det teologiske menighetsfakultet, Oslo, 2007. 484 s. 

Av Ingunn Folkestad Breistein 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer